ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت
جذب مهندس آنلاینجذب مهندس آنلاین
لطفا به منظور ارسال اطلاعات خود ، فرم زیر را به دقت پر نمایید . اطلاعان ثبت شده در این سیستم نوسط کارشناسان زبده بررسی و در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد .
نام و نام خانوادگی:*
نام پدر:*
شماره شناسنامه:
شماره تماس ثابت:*
شماره همراه:*
مقطع تحصیلی: *
رشته تحصیلی: *
گرایش تحصیلی: *
سوابق کاری:
سابقه بیمه ( سال ):
سال فارغ التحصیلی: *
توضیحات: