ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت
درخواست ثبت اختراعدرخواست ثبت اختراع
لطفا به منظور ثبت اطلاعات مربوط به اختراع خود ، فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید .
نام و نام خانوادگی :*
سن:*
تحصیلات:
سوابق پژوهشی:
اختراع شما چیست؟
آیا نمونه مشابه نیز دارد؟
آیا نمونه مشابه نیز دارد؟
آیا برای تولید انبوه توجیه دارد؟
شماره تماس ثابت:*
شماره تلفن همراه:*
پست الکترونیکی: