ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت
فرم نظر سنجیفرم نظر سنجی
موکل گرامی
باعث افتخار است این موسسه را برای انجام امور حقوقی و اداریتان انتخاب کرده اید . تقاضا داریم برای ارائه مطلوبتر تمامی خدمات پرسشنامه ذیل را تکمیل فرموده تا با بررسی آنلاین، اصلاحات مورد نظر شما صورت گیرد.
آیا مشتری جدید موسسه هستید؟
چگونه با موسسه آشنا شدید ؟
سایت موسسه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
فضای اداری موسسه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
برخورد مشاورین را چگونه ارزیابی می کنید ؟
آیا خدمات مورد نظر در زمان مناسب به شما ارائه شد ؟
مشاورین آنلاین موسسه چگونه اند ؟
پیشنهاد شما برای کادر اداری موسسه
درصورتی که انتقاد یا پیشنهاد خاصی دارید ، آن را با ما در میان بگذارید: