ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت
درخواست طرح توجیهیدرخواست طرح توجیهی
کاربر گرامی ، به منظور بررسی سریع و اعلام نظر کارشناسان موسسه لطفا فرم زیر را به دقت پر نمایید .
نام شخصیت حقیقی/حقوقی: *
نام مدیر عامل: *
هدف از تهیه طرح توجیهی: *
زمینه فعالیت: *
آیا برای اولین بار است که این طرح اجرا می گردد ؟*
ارگان / وزارتخانه مورد نظر: *
آیا فرمت خاصی برای تهیه طرح وجود دارد ؟*
نام بانک:*
آیا طرح جزو طرحهای اولویت دار می باشد ؟*
استانی که طرح در آن پیاده شده / خواهد شد ؟*
درصد پیشرفت طرح در استان: *
نام و توضیحات اجمالی در مورد طرح: *
میزان ظرفیت طرح: *
میزان اشتغالزایی(نفر):*
میزان وام مورد نظر (میلیون تومان):
زمان مورد نظر برای تهیه طرح:*
اطلاعات دیگر:
نام و نام خانوادگی تهیه کننده طرح: *
شماره تماس ثابت: *
شماره مستقیم / شماره فکس: *