ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

روشهای ثبت اختراع در ایران و جهان

دو روش برای ثبت اختراع وجود دارد:

1:روش تحقیقی

2:روش اعلامی

1:روش تحقیقی: برخی ازکشورها برای استفاده بهینه از ابزارها، امکانات و آزمایشگاه‌ها در زمینههای مختلفی، اقدام به بررسی ماهوی اختراعات می‌کنند. بر این اساس آزمایشات و بررسی اختراع‌های پیشنهادی در مدت زمان مدیدی به طول می‌انجامد تا صحت و سقم آن‌ها مشخص شود. در این شیوه ثبت، اختراع به صورت محرمانهای نگهداری و حق تقدم برای ثبت از آن متقاضی اول می‌باشد، که در صورت تشخیص صحت اختراع ثبت می‌شود و در صورت عدم صحت و سقم، اختراع رد می‌شود.

این دو روش هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد که در این مقاله نمی گنجد. به طور مسلم قانونگذاران هر کشوری با توجه به مقتضیات و مصلحت‌های خاص کشور خود هر یک از این روش‌ها را برای ثبت اختراع بر می‌گزینند که مقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می‌دانند. در برخی از کشورها همچون سوئیس از هر دو شیوه ثبت اختراع استفاده می‌شود که در زمینه ثبت اختراعات ساعت و دارو روش تحقیقی و در سایر زمینه‌ها، شیوه اعلامی کاربرد دارد.

2:روش اعلامی: در این روش اختراع بر طبق ادعای مخترع ثبت می‌شود و ادعای مخترع مقرون به صحت و درستی تلقی می‌شود البته به شرط عدم سابقه اختراع، به ثبت می‌رسد. براساس ماده 36 قانون ثبت، علائم و نشانه‌های تجارتی بیان می‌کند که ورقه اختراع، ارزش اختراع را نشان نمی‌دهد. به عبارت دیگر، سند یا همان ورقه اختراع به هیچ عنوان دلیل بر مخترع بودن افراد و وجود اختراع نیست و لذا اشخاص ذینفع در صورت اعتراض می‌توانند با مراجعه به محاکم قضایی تهران اقامه دعوی نموده و خلاف آن را اثبات نمایند.

در ایران روش ثبت اختراع بر اساس ماده 36 قانون ثبت، به شیوه اعلامی می‌باشد و مخترع موظف است که مدارک و اسناد اختراع، ادعای خود را به اداره ثبت اختراع تحویل دهد که این اداره نیز با بررسی و تفحص در ادعای فرد متقاضی در سوابق ثبتی خود، تازه و نو بودن اختراع را کشف و اقدام به ثبت آن می‌نماید. پس از این مرحله نیز ورقه یا سند اختراع را به نام شخص مخترع صادر می‌کند.

اگر چه در شیوه اعلامی اداره ثبت اختراع مسئولیت صدور ورقه اختراع را بر عهده دارد، اما هیچ مسئولیتی در قبل صحت و سقم اختراع را ندارد و فرد مخترع مسئول آن می‌باشد و اگر فرد یا افرادی نسبت به یک اختراع ثبت شده معترض باشد، باید در محاکم ذیصلاح قضایی واقع در تهران اقامه دعوی نمایند که نتیجه رسیدگی و صدور حکم با استناد به ادله محکم انجام شود.


خدمات مرتبط: ثبت اختراع ، روش ثبت اختراع