ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مقایسه شرکت های سهامی عام و خاص با شرکت های مسئولیت محدود

مقایسه شرکت های سهامی عام و خاص با شرکت های مسئولیت محدود

حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر، در شرکتهای سهامی عامل 5 و در شرکت‌های سهامی خاص 3 نفر میباشد.

-برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود هیچ سرمایه تعیین نشده است و الزامی نیز برای ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت وجود ندارد، بلکه اقرار موسس شرکت به میزان سرمایه برای تشکیل شرکت و پرداخت آن به صندوق هیئت مدیره کافی است. این در حالی است که برای تشکیل شرکت با سهامی خاص، 100 هزار تومان و شرکت سهامی عام نیازمند حداقل سرمایه 500 هزارتومان میباشد. در شرکت سهامی موسس شرکت موظف است تا برای تشکیل شرکت 35 درصد از کل سرمایه اولیه را به حساب شرکت واریز نموده و به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید.

-مدیریت شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر از مدیران موظف و یا غیرموظف خارج از شرک نیز میتواند انجام شود، اما اداره شرکت سهامی عام توسط 5 و شرکت سهامی خاص توسط 3 نفر از میان اعضای خود شرکت صورت گیرد.

-قلمرو آگهی در شرکت‌های سهامی بسیار بزرگتر از شرکت با مسئولیت محدود است. پرداخت سهم شرکت در شرکت‌های با مسئولیت محدود به صورت اوراق تجاری قابل انتقال نیست اما در شرکت‌های سهامی خاص این نقل و انتقال به شرط موافقت مدیران مجمع عمومی دارندگان سهام انجام میشود و در شرکت‌های سهامی عام انتقال این سهام آزاد است.

مقررات مالیاتی

جمع درآمد مشمول مالیات شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی، مطابق بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده در تاریح 3/ 13/1366، پس از کسر مالیات به نرخ 10 درصد نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و پرداخت میشود.

شرح موارد:

مقررات مالیاتی در رابطه با شرکت‌های مختلط سهامی و سهامی با توجه به نسبت درآمد سهام بینام نرخ ماده 13ق.ت.ت. بوده و در مورد سهام بانام و سهم الشرکه ضامن، براساس درآمد سهم هر یک از دارندگان سهام و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 همین قانون میباشد.

در رابطه با دیگر اشخاص حقوقی از جمله شرکت مسئولیت محدود به نسبی از سود شامل مالیات که براساس اساسنامه یا شرکت نامه اشخاص حقوقی به هر یک از دارندگان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی تعلق میگیرد، به نرخ مقرر شده در ماده 131 این قانون میباشد.

امتیاز شرکت سهام خاص با شرکت مسئولیت محدود

در شرکت‌های سهامی خاص که سهام آنها توسط هیئت پذیرش بورس مطابق با قانون برای مطالعه در بازار بورس پذیرفته شده است، از سال پذیرش شده تا سالی که فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده‎اند، از پرداخت 10% مالیات معاف میباشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکت‌های نام برده شده از طریق کارگزاران بوررس انجام شده و در دفتر مربوط ثبت شود.

حقوق و تعهدات شرکای شرکت

-با رعایت شرایط درج شده در مواد 102، 103 ل.ا.ق.ت.، شرکا به هر میزانی که سهم دارند میتوانند سهم الشرکه خود را شخص دیگری واگذار نمایند.

-زمانی که شرکت زیان دیده و نصف سرمایه خود را از دست داده، هر یک از شرکا میتوانند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نمایند.

-استفاده از سود شرکت با توجه به توافق بین شرکا میباشد و اگر در اساسنامه چیزی قید نشده باشد، تقسیم سود و زیاد شرکت با توجه به میزان سهم هر یک از شرکا انجام میشود.

-استرداد سهم الشرکخ با توجه به موافقت میان شرکا صورت میگیرد.

-تصمیمات گرفته شده در رابطه با شرکت باید با موافقت اکثریت اعضا در اولین جلسه انجام شود و در صورتی که اکثریت حاصل نشد تمامی شرکا باید برای بار دوم دعوت شوند که در این صورت تصمیمات گرفته شده با اکثریت عددی شرکا میباشد هر چند که دارای نصف سرمایه شرکت نباشند.

-در شرکت هر یک شریک با توجه به میزان سهمی که دارد، دارای حق رای میباشد مگر این که اساسنامه چیز دیگری را مقرر کرده باشد.

-با توجه به ماده 94  قانون تجارت، مسئولیت شرکا در برابر فرض و تعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه‏ای است که در شرکت دارند. به همین دلیل در زمان انحلال و تصفیه شرکت، طلبکاران برای اخذ مطالبات خود میتوانند به دارای باقیمانده در شرکت مراجعه کنند و طلب خود را وصل نمایند.

-در زمان توقف شرکت، طلبکاران نمیتوانند مطالبات خود را از اموال شخصی شرکا دریافت نمایند و به همین دلیل ممکن است شرکای شرکت از این امر سوء استفاده کنند. به عنوان مثال زمانی که شخص ثالثی یک محصول را به صورت اقساطی به شرکت بفروشد و شرکت از پرداخت مابقی هزینه معامله خوداری نماید، وی میتواند با استناد به مقررات ورشکستگی علیه شرکت متوسل شود.

-براساس ماده 112 قانون تجارت، شرکای شرکت حق ندارند شریکی را به ازدیاد سهم خود اجبار نمایند زیرا تاسیس شرکت تجاری یک امر اختیاری است.

از دیگر تعهدات شرکا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

-عدم انجام معاملاتی که باعث رقابت با عملیات شرکت باشد. هر یک از شرکا در صورت ضرر شرکت، مسئول جبران خسارت خواهند بود.

-مدیرانی که بدون تنظیم ترازنامه با استناد به صورت دارائی مزور سود موهومی را میان شرکا تقسیم نمایند، کلاهبردار به شمار میآیند که محکوم به مجازات خواهند شد.


خدمات مرتبط: خصوصیات شرکت ، شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت مسئولیت محدود ، مقررات مالیاتی ، حقوق شرکای شرکت ، تعهدات شرکای شرکت