ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

کلیات اوراق بهادار شرکت سهامی


 

اوراق بهادار شرکت سهامی:

با توجه به بند 2 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار، اوراق بهادار عبارت است از:

1-  سهام شرکت های سهامی

2-  اوراق قرضه صادرشده از طرف شرکت ها، شهرداریها و موسسات به خزانه داری کل و دولت

 

انواع اوراق بهادار در شرکت های سهامی عام و خاص(لایحه قانونی 1347):

-سهام (ماده 24 به بعد)

-اوراق قرضه (ماده 51 به بعد)

 -انتشار اوراق قرضه بعد از انقلاب اسلامی از سوی شورای نگهبان بر خلاف شرع اعلام شدو متروک ماند.شخص قانون گذار،یک قانون جایگزین انتشار اوراق قرضه نمود با عنوان نحوه انتشار اوراق مشارکت که شرکت های سهامی می توانند منتشر کنند.

 

تعریف اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت یک روش تامین مالی و بودجه برای شرکت های سهامی می باشد که بعد از اخذ مجوز و تنظیم برنامه های شرکت اقدام به فروش اوراق و همچنین انتشار اوراق می پردازد.


خصوصیات اوراق مشارکت:

-این اوراق دارای نرخ سود اسمی می باشند که در زمان های مشخص شده به خریداران پرداخت می گردد.

 -این اوراق دارای تاریخ سررسید بوده که در ان تاریخ مبلغ اسمی که بر روی ان درج شده به مالک اوراق پرداخت می گردد.

-بعضی از این اوراق ها قابلیت تبدیل به سهم در تاریخ سررسید را دارند.

 

خدمات مرتبط: اوراق بهادار ، شرکت سهامی ، اوراق مشارکت ، خصوصیات اوراق مشارکت