ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت
اخبار
گزارش روزانه بازار
طی معاملات امروز شاخص کل بورس بدون تغییر در نرخ 24486 واحد بسته شد . بیشترین تاثیر منفی را ر شاخص کل دو سهم فولاد مبارکه و مخابرات ایران داشتند و در بین شرکت هایی که تاثیر مثبت داشتند می توان بانک...
گزارش روزانه بازار سه شنبه 9 فروردین
طی معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد شدید 199 واحدی به رقم 24486 واحد رسید که بیشترین تاثیر مثبت را ر شاخص کل سهم های گل گهر ، چادرملو و سایپا داشتند .حجم معاملات امروز 212 میلیون سهم و ارزش کل آن...