ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت
درخواست پلمپ دفاتردرخواست پلمپ دفاتر

 

مدیران محترم شرکت ها
• آیا می دانید                                                                                                                                                    

جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر کرده باشید؟!....

• آیا می دانید
مطابق ماده 169 جرائم مالیاتی

عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس ، مسئولیت تضامنی +10درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد؟

• آیا می دانید
مطابق ماده 181 جرایم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند (3) ماده (97) این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد. - تبصره: هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

• آیا می دانید
مطابق ماده 201 جرایم مالیاتی

اظهارات کذب بقصد فرار از پرداخت مالیات با استناد به دفاتر و مدارک تقلبی در صورت احراز یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی ، حبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور دارد؟

 

پس به شما توصیه می کنیم حتما این قوانین را جدی بگیرید تا دچار مشکلات بعدی نشوید و جهت دریافت آن، از هم اکنون می توانید با پر کردن فرم ذیل و ارسال آن برای کارشناسان امور مالیاتی گروه ثبتی آفریقا ، نسبت به اخذ،مشاوره و تحویل رایگان دفاتر پلمپ مالیاتی شرکت خود اقدام نمایید.


  • همچنین لازم است بدانید جهت پلمپ دفاتر مالیاتی شرکت ، به مدارک زیر احتیاج دارید :

- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل یا یکی از اعضا ی شرکت

- کپی روزنامه رسمی و مهر شرکت

 

کاربر گرامی ، به منظور بررسی سریع و اعلام نظر کارشناسان موسسه، لطفا یکی از فرم های زیر را که مرتبط با فعالیت شما می باشد، تکمیل و ارسال نمایید .
نام شرکت / موسسه:*
شماره ثبت :*
نوع شخصیت حقوقی:*
نوع شرکت:*
نشانی قانونی:*
مدیران صاحب امضا:
تلفن:*
کدپستی(10 رقمی):
نام و نام خانوادگی:*
نام پدر :*
شماره شناسنامه:*
صادره از:*
کدملی:*
کد پستی(10رقمی):*
تلفن:*
آدرس: