ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک صدور کارت بازرگانی حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی:

1:یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد)با امضای متقاضی کارت بازرگانی ( و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت ها)برای دریافت اظهارنامه وگواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید).

2:اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشترنگذشته باشد.

3:دو صفحه فرم کارت بازرگانی وعضویت چاپ شده(تکمیل از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی وگواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4:اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع 186 قانون مالیات های مستقیم میبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

5:اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.

6:سه قطعه عکس 6*4(جدید، تمام رخ، ساده)

7:ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره :دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .

8:اصل کارت پایان خدمت با معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

· متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیازبه کارت پایان خدمت ندارند.

· متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

· متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

9:داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10:اصل گواهی بانک مبنی برتائید حساب جاری وحسن اعتباربانکی به نام متقاضی(فقط روی فرم الف قابلقبول است)با مهر امضای رئیس شعبه(ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتی که روی فرم(الف) تائید شده باشد قابل قبول است.)

(ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد).

11: ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه ).

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس

اظهارنامه).

ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه ) با امضای دو شاهد ذیل آن.

12:ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی است(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

13:ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی)ویا ارائه تائیدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی برارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر1:کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر2:ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر3:حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر4:برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر5:حضور متقاضی در کلاس های آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

تذکر6:کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر7: متقاضاین محترم در انتخاب رشته فعالیت های خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارادتی آنان باشد زیرا تنها واردات درچهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد (امکان تغییر آن پس از صدور کارت میسر نخواهد بود).

فایل مرتبط
Haghighi_Sodour.pdf
سایز: [210 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، صدور کارت بازرگانی ، مدارک کارت بازرگانی