ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک صدور کارت بازرگانی حقوقی

صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

1:یک برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره)و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از نزدیکترین دفتر پستی و اداره ثبت شرکت ها(برای دریافت مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها واقع در مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمایید).

2:در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

3:اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

4:دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت(تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

5:اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

6:یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.

7:اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل پشت و روی آن(در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).

8:سه قطعه عکس 6*4 عکس مدیر عامل(جدید، تمام رخ، ساده)

9:ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف میباشند .

10:اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

-متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

11:داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

12:اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران(فقط روی فرم الف قابل قبول است)با مهر و امضای رییس شعبه(ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم )الف( تایید شده باشد قابل قبول است).

توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.

13:ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج:اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی با امضای دو شاهد ذیل آن.

14:اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های 3 و 7و 11 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.

15:ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

16:ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی برارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر1:کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر2:ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر3:حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر4:برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر6:کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر7:متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد) امکان تغییر آن پس از صدور کارت میسر نخواهد بود).


خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، صدور کارت بازرگانی ، مدارک کارت بازرگانی