ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک تمدید کارت بازرگانی حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی

1:دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی. ضمناً برای تمدید کارت بازرگانی نیازی به گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی نیست).

2:ارائه اصل کارت بازرگانی.

3: در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس 4*6 الزمی است.

4:اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس مندرج درکارت بازرگانی) بهمراه اصل کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات از سال 58 به بعد.

5:اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1331 که دارای کد رهگیری بوده و توسط حوزه مالیاتی ذیربط رسید گردیده است.

6:اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده).

7:در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده.

8:در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهار نامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها، ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهار نامه).

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهار نامه).

ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه )با امضای دو شاهد ذیل آن.

9:ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

تذکر1:کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر2:در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی الزامی است.

تذکر3:برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر4:کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر5:متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد (امکان تغییر آن پس از صدور کارت میسر نخواهد بود )


فایل مرتبط
Haghighi_Tamdid.pdf
سایز: [170 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، تمدید کارت بازرگانی