ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک تمدید کارت بازرگانی حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

1:دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت. ضمناً در صورت تغییر مدیرعامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء گردد)

2:ارائه اصل کارت بازرگانی.

3:اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه اصل کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات از سال 58 به بعد.

4:اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1331 که دارای کد رهگیری بوده و توسط حوزه مالیاتی ذیربط رسید گردیده است.

5:اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت یا محل کارخانه)

6:در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیرعامل دو قطعه عکس 4*6(جدید، تمام رخ، ساده)

7:در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده.

8:یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (درصورت هرگونه تغییرات)

تذکر1:در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

تذکر2:درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست .

9:در صورت تغییر مدیرعامل:

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.

ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

-متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سالهای 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سالهای 1325 و قبل از آن با ارائه کپی مدارک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

د- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند

ه- داشتن حداقل سن 23 سال تمام

10:در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست:

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج- اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با امضای دو شاهد ذیل آن.

11:اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 5 ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

12:ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

تذکر1:کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر2:در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.

تذکر3:برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر4:کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

 

تذکر5:متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیت های خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد (امکان تغییر آن پس از صدور کارت میسر نخواهد بود)


فایل مرتبط
Hoghooghi_Tamdid.pdf
سایز: [188 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، تمدید کارت بازرگانی