ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

چکیده ای از ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات و شرکتهای غیر تجاری

قانون گذار در کنار شرکتهای تجاری، مجموعه ای از قوانین حقوقی را برای انجام اموری غیرتجاری ازقبیل فعالیتهای علمی،ادبی،امورخیریه،خدماتی و ... پیش بینی نموده است. شرکتهای غیرتجاری از نظر آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات چنین تعریف شده است: «هدف از تشکیل شرکت و موسسه غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و فعالیتهایی است که به منظور مقاصد غیرتجاری نظیر فعالیتهای علمی یا امور خیریه و ... تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.».

 

ثبت موسسات و شرکت‎ها‎ی غیر تجاری

اقسام موسسات و شرکتهای غیرتجاری


·   موسسات غیرانتفاعی: در این نوع موسسات هدف از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا نیست. در موسسات غیرانتفاعی کلیه فعالیتهای اجتماعی همچون انجمنهای اسلامی، تخصصی، علمی، احزاب، تشکلهای سیاسی، موسسات خیریه و صندوقهای قرض الحسنه انجام میشود. مراتب و فعالیت شرکتهای غیرتجاری هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکتها، از سوی اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از دریافت نتیجه مثبت، موسسین می توانند اقدام به ثبت نمایند.

 

·   موسسات غیرتجاری: هدف از تشکیل این گونه موسسات جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود می باشد. در موسسات غیرتجاری فعالیتهای از قبیل آموزشگاههای علمی و فنی، کلاسهای زبان و مدارس غیرانتفاعی، شرکتهای گازرسانی با ارائه خدمات شهری همچون نظافت و فضای سبز و ... دارند. موسسین این شرکتها باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز شرکت اقدام کنند.


·   لیست مدارک لازم برای ثبت شرکتهای غیرتجاری

1- گرفتن دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت و تکمیل و امضای آنها

2- تنظیم اساسنامه شرکت در 2 جلد  و امضای تمامی صفحات توسط شرکا

3- تنظیم صورت جلسه مجمع روسای شرکت حداقل در 2 نسخه

4- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه شرکا

5- گرفتن مجوز در رابطه با فعالیت شرکت در صورت نیاز

6- در صورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند، ارائه کپی

آخرین روزنامه رسمی شخص حقوق و نامه معرفی نمایند در سر برگ شرکت الزامی می باشد. همچنین

ارائه کپی برابر اصل و کپی کارت ملی نماینده حقوقی شرکت ضرورت دارد.

7- اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن

8- اصل قیّمنامه یا کپی برابر اصل آن


 

 

 

 

 

 

 

 

 


خدمات مرتبط: موسسه غیر تجاری ، موسسه غیر انتفاعی ، شرکت های غیر تجاری ، ثبت شرکت غیر تجاری ، ثبت شرکت