ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

تنظیم صورتجلسات | تغییرات شرکت ها و موسسات

انواع تغییرات موسسات و شرکت ها به شرح زیر میباشد:

 • ورود و خروج شرکا

 • افزایش و کاهش میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا موسسه

 • نقل و انتقالات سهام شرکت

 • تغییر یافتن آدرس محل شرکت

 • تعویض نام کمپانی

 • اصلاحات و تغییرات اساسنامه شرکت

 • تمدید اعضای کمیته بازرسین شرکت و هیات مدیره

 • منحل شدن رسمی شرکت به واسطه کارشناسان رسمی ثبت صورتجلسات .

  •	مدارک لازم برای تغییرات در موسسات و شرکت ‎ها‎

مدارک لازم برای تغییرات در موسسات و شرکت ها


 • کپی روزنامه تاسیس رسمی

 • کپی روزنامه ها در صورت اعمال تغییرات

 • برای شرکت های با مسئولیت محدود، کپی پشت و رو شرکتنامه

 • برای موسسات، کپی پشت و رو تقاضانامه

 • برای شرکتهای سهامی خاص، کپی پشت و رو اظهارنامه

 • برای اشخاص تازه وارد، کپی شناسنامه و کارت ملی

 • برای افرادی که قصد خروج از شرکت را دارند ، اصل مدارک شناسایی و حضور برای امضا و اثرانگشت در اداره ثبت شرکت‌ها

 • در صورت تغییر ادرس شرکت، مکان جدید به همراه کدپستی 10 رقمی باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود

 • حضور و امضای کلیه اعضا هیات مدیره در اداره ثبت شرکتها، در صورت منحل شدن شرکت.

 

خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، تغییرات شرکت ، تنظیم صورتجلسه ، مدارک تغییر شرکت