ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت
رتبه مشاور


·   رتبه مشاور چیست؟

رتبه مشاور مدرکی است بر طبق قوانین و مقررات آئین نامه با هدف اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور ارائه می‌گردد.

رتبه مشاور در برگیرنده چهارده مورد می‌باشد:

 1. مطالعات و بررسی امکان سنجی شامل؛ توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بطور کلی تمامی فعالیت‌هایی که به پذیریش یا رد طرح منجر می‌شود.
 2.  تهیه و تنظیم  الگوریتم‌ها، قوانین و استانداردهای فنی و اجرایی
 3. طراحی و راه‌اندازی نظام‌های کیفیت
 4. خدمات مدیریت و مدیریت پروژه
 5. خدمات برنامهریزی آموزشی و ارتقا منابع انسانی
 6. ساخت و طراحی مفهومی، تفصیلی، اجرایی و پایه
 7. کنترل مهندسی
 8. خدمات مطالعات آماری
 9. بررسی و مطالعات بنیادی، توسعهای و کاربردی
 10. نظارت دقیق بر اجرا، نصب و بهره برداری به منظور افزایش کیفیت کار
 11. برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 12. پایش و ارزشیابی طرح پروژه
 13. بررسی و مطالعات موضوعی، جامع، بخشی و میان بخشی
 14. خدمات مهندسی ارزش

 

دسته بندی خدمات جنبی رتبه مشاور
 • گروه انرژی
 •  گروه آب
 • گروه پست و مخابرات
 • گروه معماری و شهرسازی
 • گروه صنعت
 • گروه راه و ترابری
 • گروه کشاورزی و زراعی
 • گروه معدن
 • گروه مطالعات آماری
 • گروه میراث فرهنگی
 • خدمات مدیریت
 • گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

زیرمجموعه‌های گروه انرژی

 • بهینه سازی انرژی
 • سونیپنگ مخابراتی
 • انرژی تجدیدپذیر
 • مطالعات طرح
 • تجهیزات پستی مکانیزه

زیرمجموعه‌های گروه آب

 • مقاوم سازی
 • سدسازی
 • حفاظت و مهندسی رودخانه
 •  تاسیسات آب و فاضلاب
 • شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 

·   زیرمجموعه‌های گروه معماری و شهرسازی

 • شهرسازی
 • مقاوم سازی
 • طراحی و شهری
 • معماری داخلی
 • ساختمان‌های بهداشتی ـ درمانی، ورزشی و آموزشی
 • ساختمان‌های مسکونی، اداری، نظامی، تجاری و صنعتی
 • سازماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونت گاه‌های غیررسمی

 

·   زیرمجموعه‌های گروه صنعتی

 • صنایع فلزات اساسی
 • صنایع حمل و نقل
 • صنایع سلولزی
 • مقاوم سازی 
 • صنایع کانی‌های غیرفلزی
 • صنایع برق

 

·   زیرمجموعه‌های گروه راه و ترابری

 • مقاوم سازی
 • ترافیک و سیستم حمل و نقل
 •  بندرسازی و سازه‌های دریایی
 • راه‌سازی
 • فرودگاهها
 • راهآهن

 

·   زیرمجموعه‌های گروه کشاورزی و زراعی

 • کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری
 • گلخانه و مجتمع‌های گلخانهای
 • فضای سبز
 • شیلات و آبزیان

 

·   زیرمجموعه‌های گروه معدن

 • اکتشاف معدن
 • کانی آرایی  و فرآوری مواد
 • آماده سازی و بهره برداری معادن

 

·   زیرمجموعه‌های  گروه مطالعات آماری

 • خدمات
 • اقتصاد
 • کشاورزی

 

·    زیرمجموعه‌های گروه میراث فرهنگی

 • مقاوم سازی
 • معرفی
 • پژوهش‌های فرهنگی
 • مرمت و احیاء

 

·   زیرمجموعه‌های گروه خدمات مدیریت

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت تولید
 • مدیریت بازاریابی مدیریت عمومی

 

·    زیرمجموعه‌های گروه نفت و گاز

 • مقاوم سازی
 • شبکه توزیع ایستگاه‌های کاهش فشار گاز
 • مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز
 • تاسیسات بالادستی روزمینی
 • واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی
 • خطوط انتقال نفت و گاز

 

·   زیرمجموعه‌های گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 • خدمات اقتصادی

خدمات مرتبط: رتبه مشاور ، مشاور ، خدمات رتبه مشاور ، رتبه بندی تخصصی