ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی غرب

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی  غرب

متقاضیان اخذ کد اقتصادی می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نامی که از سوی اداره مربوطه ارائه می گردد و حاوی اطلاعات هویتی و اطلاعاتی مربوط به حوزه کاری می باشد درخواست خود را ارائه نمایند، که علاوه بر فرم ثبت نام باید مدارک زیر را نیز تهیه و به اداره مالیات تحویل دهند.

 • مهر شرکت
 • اصل و کپی سند مالکیت شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، شرکتنامه و ...
 •  اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
 • اصل و کپی قبض های تلفن و برق شرکت
 • در صورت استیجاری بودن شرکت ارائه اجاره نامه محل به اداره مالیات
 • پرداخت هزینه های اداری و حق تمبر و ارائه رسید بانکی به اداره مالیات
 • تصویر روزنامه رسمی تاسیس شرکت به همراه اصل مدارک ثبتی شرکت
 • در صورت تغییر فعالیت شرکت ارائه تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات کسب و کار
 • چنانچه انجام امور اخذ کد اقتصادی توسط وکیل صورت بگیرد باید دارای تایید رسمی از سوی مدیر شرکت باشند.

آدرس حوزه مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی در غرب تهران: شهرک غرب ـ فاز 4 ـ  انتهای خیابان درختی

 

کد اقتصادی

 

خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، اخذ کد اقتصادی ، حوزه مالیاتی غرب