ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

- ارائه اصل یا کپی برابر اصل کلیه مدارک ثبت شرکت شامل آگهی تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات.

- ارائه اصل شناسنامه یکی از شرکا ترجیحاً مدیرعامل؛ در رابطه با شرکت ها که سابقه یکسال فعالیت دارند ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی سهامداران و اعضا الزامی می‎باشد.

- ارائه اصل مهر شرکت.

- برای ثبت اعضای جدید در شرکت، ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی است.

- در صورت انحلال شرکت، خروج و یا تغییر در سهم اعضا، علاوه بر حضور ایشان در اداره ثبت شرکت ها، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه، الزامی می‎باشد.

- برای تغییر نوع فعالیت کاری شرکت، امضای اوراق جدید ضرورت دارد.

 


 

خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، تغییرات شرکت ، مدارک ثبت شرکت ، مدارک تغییر شرکت