ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تعیین صلاحیت

با توجه به اجرای تبصره ماده 4 و ماده 6 تصویبنامه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/81، و همچنین با رعایت ماده 3 مصوبه شماره 84515/ت 34613 مورخ 15/12/84 هیات محترم وزیران و تبصره آن ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی، بر اساس این دستورالعمل به اجرا گذاشته شده می باشد.

دستورالعمل های شرکت هایی که دارای دفاتر تائید شده وزارت کار می باشند:

1-بنای این دفاتر باید مناسب فعالیت های اداری، قابل دسترس، دارای یک خط تلفن ثابت و یک کارمند باشند، 2-شرکت هایی که فعالیت های خدماتی انجام می دهند(مانند:انجام پروژه های پیمانکاری، تاسیساتی،حمل و نقل، خدمات عمومی، تهیه و طبخ غذا، تامین نیروی انسانی و خدمات فضای سبز)برای شرکت در مناقصات ملزم به ارائه تعیین صلاحیت وزارت کار می باشند.، 3-مدیران این شرکت ها الزاما باید در کلاس های توجیهی مدیریت قانون کار و طبقه بندی مشاغل شرکت کنند، و گواهی معتبر دریافت نمایند، 4-شرکت ها باید حقوق و مزایای کارمندان خود را پرداخت کرده و صورت حساب پرداخت را دریافت نمایند، 5-به غیر از حقوق مبنا، شرکت ها باید مزایای قانونی دیگری را که در مقررات قانون کار تامین اجتماعی و سایر ضوابط مربوط مقرر شده است را به کارکنان خود پرداخت نماید، 6-شرکت ها باید براساس شغل و وظایف کارکنان خود با توجه به طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، حقوق و مزایای قانونی کارمندان را پرداخت کند.

لغو صلاحیت شرکت ها

از دلایل لغو صلاحیت شرکت ها عواملی مانند: 1-اعلام نارضایتی شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی طرف قرارداد از عملکرد شرکت، 2-اجرا نکردن ظوابط دستورالعمل ها، 3-شرکت نکردن مدیر و مسئولان شرکت در دوره های اموزشی توجیهی، 4-جعل اسناد در رابطه با تعیین صلاحیت، 5-گرفتن استعفا نامه بدون تاریخ از کارگر در زمان بستن قرارداد، 6-گرفتن چک سفید امضا شده و یا سفته و تسویه حساب در رابطه با حقوق و مزایای کارگران، 7-لغو شدن صلاحیت شرکت در دو دوره از سوی کمیته استانی، 8-شرکت هایی که غیر فعال می باشند برای دریافت تائید صلاحیت باید به سازمان کار و امور اجتماعی استان محل ثبت شرکت مراجعه نمایند، 9-شرکت هایی که می خواهند تائید صلاحیت خود را تمدید نمایند سه ماه قبل از انقضای تائید صلاخیت خود باید به سازمان کار و امور اجتماعی استان محل ثبت شرکت ها مراجعه کنند.

 

مدارک لازم برای شرکت های قدیمی با تاریخ ثبت قبل از  سال 1388 

1-تکمیل و ارائه فرمهای مخصوص، 2-تمامی مدارک ثبت شده شرکت و تمامی تغییرات ثبت شده شرکت، 3-ارائه روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت، 4-ارائه کپی سند مالکیت به همراه دو کپی از اجاره نامه دارای اعتبار6 ماه تا 1 سال همراه با کد رهگیری، 5-ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا و میر عامل شرکت، 6-ارائه برگ تشخیص مالیات سال 86، 7-ارائه فرم تائید صلاحیت سال قبل، 8-ارائه قرارداد های گذشته و اخرین قرارداد ها، 9-ارائه فیش حقوقی و پرینت گردش حساب، 10-ارائه اخرین اظهار نامه مالیاتی با تکمیل جداول6-7-8 در صفحات 11-12 به همراه رسید تسلیم اظهار نامه، 11-ارائه لیست بیمه و عنوان شغل به همراه فیش پرداختی به بانک ممهور به مهر سازمان تامین احتماعی.

 

مدارک لازم برای شرکت های تازه تاسیس 

1-کپی شناسنامه مدیر عامل، 2-ارائه دو عدد از کپی اجاره نامه اعتبار 6 ماه تا 1 سال به همراه کد رهگیری به همراه کپی سند مالکیت، 3- ارائه تمامی مدارک ثبتی شرکت و اگهی تاسیس شرکت. 

 

خدمات مرتبط: تعیین صلاحیت ، لغو صلاحیت شرکت ، تعیین صلاحیت شرکت