ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

انبوه سازان

انبوه سازی چیست؟

با افزایش روند شهرنشینی و به تبع آن گسترش تاسیس ساختمان‌ها انبوه سازی نیز پا به عرصه

صنعت و تکنولوژی گذاشته است. در انبوهسازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در کارخانه‌های

پیشساز ساخته و پس از انتقال در محل پروژه در کنار هم قرار می‌گیرند. از جمله این قطعات میتوان

به قطعات یک ویلای بزرگ یا قطعات مجموعه آپارتمانی کارگری اشاره نمود.


انبوه سازان


·       مدارک لازم برای گرفتن صلاحیت برای انبوه سازی

1-     کپی اساسنامه به همراه روزنامه رسمی شرکت

2-     مشخص نمودن سرمایه غیرنقدی شرکا و تسلیم و تقویم اسناد آنها

3-     ارائه مدارک تسهیلات و اعتبارات بانکی در صورت دریافت

4-     ارائه مدارک اعضایی که در ساخت پروژه مشارکت دارند

5-     تعیین تکلیف تسهیلات و اعتبارات بانکی و همزمان ارائه اسناد و مدارک آن

6-     وجود دستگاه نظارتی به منظور رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوری‌های نوین صنعتی ساختمان سازی و ...

7-     نظارت بر کیفیت پروژه و ارائه مدارک آن

8-     تفکیک پروژه‌های اجرا شده از دیگر پروژه‌های در حال احداث و ارائه مدارک آن

9-     داشتن پروانه اشتغال به کار و ارائه آن

نکته: تمامی کپی‌ها باید برابر اصل باشند که این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.


خدمات مرتبط: انبوه سازان ، انبوه سازی ، انبوه سازی چیست ، مدارک انبوه سازی ، انبوه‎سازی صنعتی