ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

·         انفورماتیک چیست؟

انفورماتیک یا فناوری اطلاعات ساختار و رفتار متقابل سیستم ‌های طبیعی و مصنوعی که با هدف

ذخیره سازی و پردازش اطلاعات به وجود آمده است.


·         شرایط اخذ گواهی نامه برای شرکت ‌های انفوماتیکی

-          درخواست نام کاربری و رمز ورود: متقاضیان می‌توان به سایت اطلاع رسانی شورای عالی

انفوررماتیک کشور با آدرس اینترنتی www.shci.ir و سپس ورود به بخش « تقاضای گذرواژه از سیستم»،

فیلدهای را تکمیل، بارگذاری و سپس نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف 24 ساعت از طریق پست

الکترونیکی شرکت دریافت نمایند.

-          اسکن مدارک مورد نیاز: متقاضیان پس از ورود به سایت مربوطه باید برخی از مدارک مورد نیاز را

نیز بارگذاری نمایند. برای این کار باید روزنامه رسمی تاسیس شرکت اسکن و سپس در سایت بارگذاری

گردد.

-          تکمیل فیلدها: همانطور که گفته شد متقاضیان پس از ورود به سایت اطلاع رسانی شورای

عالی انفورماتیک کشور باید فرم مربوطه را تکمیل نمایند. در این فرم اطلاعات عمومی، سهامداران و

اعضای شرکت، فعالیت‌های خوداظهاری به همراه سایر مدارک شرکت قرار داده می‌شود.


•	شرایط اخذ گواهی نامه برای شرکت ‌های انفوماتیکی 

·         فهرست مدارک الکترونیکی برای بارگذاری

-          روزنامه رسمی تاسیس شرکت

-          روزنامه رسمی تغییر و اصلاح موضوع فعالیت شرکت در صورت وجود

-          روزنامه رسمی تغییر و اصلاح نام شرکت در صورت وجود

-          روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت در صورت وجود

-          سوابق تحصیلی مدیرعامل شرکت به همراه مدارک تحصیلی وی

-          سوابق تحصیلی کارشناس اول شرکت به همراه  مدارک تحصیلی وی

-          سوابق تحصیلی کارشناس دوم شرکت به همراه  مدارک تحصیلی وی

-          سه لیست بیمه جدید و اخیر شرکت

-          فیش‌های پرداختی سه لیست بیمه مذکور

-          اظهارنامه مالیاتی سال گذشته (صفحات 1، 3، 7 و 15)

-          برگه مالیاتی سال مالی دو سال گذشته شرکت

همه این مدارک باید در سایت اطلاع رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور بارگذاری شوند که باید

بصورت اسکن شده باشند. متقاضی پس از تکمیل فیلدهای فرم آن را به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه

شورای عالی انفورماتیک کشور و سپس به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارجاع می‌دهد. در پایان

کار با فشار دادن دکمه پایان، درخواست اخذ صلاحیت انجام می‌شود.

 

·         اطلاعاتی ورودی در نامه درخواست متقاضی

تصویر اظهار نامه مالیاتی سال  ............... 13 و تصویر برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال ............


13 که  به واسطه ممیز دارایی مربوطه مدرک بصورت کپی برابر اصل شده است.


تصاویر لیست بیمه 12 ماه سال ........ 13 (این امر برای شرکتهایی است که اظهارنامه مالیاتی ندارند)

·         تعهدنامه رعایت قوانین و اصول

-          تعهدنامه برای ارائه روزنامه رسمی تغییر و اصلاح موضوع فعالیت شرکت، برای شرکت ‌هایی که با

صلاحدید دبیرخانه شورا موضوع شرکت را تغییر می‌دهند.

-          صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ها نیز باید برای تعهدنامه

ضمیمه شود.

-          تعهدنامه برای ارائه لیست‌های بیمه ماه‌های بعد که برای شرکتهای تازه تاسیس این امر ضرورت

دارد.

-          نشانی و آدرس شرکت به همراه کد پستی 10 رقمی شرکت

توجه: مدارک مذکور باید به این آدرس ارسال شود: تهران ـ پایین تر از میدان سپاه ـ نرسیده به

میدان بهارستان ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی

انفورماتیک کشور.

·         برای رفع نواقص پرونده و پیگیری اشتباهات پیش آمده باید به کارتابل الکترونیکی شرکت مراجعه و

سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور، به بخش « در دست اقدام» برای رفع اشتباهات، اقدام نمود.

·         پس از انجام دقیق و کامل کار باید گواهی رتبهبندی را که از طریق اداره پست به نشانی شرکت

ارسال می‌شود، را دریافت نمود. لازم به ذکر است که تمامی مراحل کار از طریق پست الکترونیکی به

شرکت اطلاع داده می‌شود.

خدمات مرتبط: • انفورماتیک چیست ، شرکت ‌های انفوماتیکی ، شورای عالی انفورماتیک ، انفورماتیک ، مدارک انفوماتیک