ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی شخص حقیقی:

-تهیه و تنظیم درخواست کتبی شخص حقیقی

-تهیه کپی پروانه کسب

-تهیه کپی از تمامی صفحات شناسنامه

-پرداخت مبلغ ده هزار ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکترین شعبه بانک ملی

-تهیه و تکمیل اطلاعات هویتی شخص حقیقی

-تهیه سه قطعه عکس ۲*۳ متقاضی

-تهیه کپی کارت اقتصادی قبلی به همراه فیش کامپیوتری هنگامی که قبلا کارت دریافت نموده باشند.


 

بعد از تهیه و تکمیل مدارک مذکور توسط اشخاص حقیقی و امضای ان ها، متقاضی باید اقدام به تحویل مدارک به حوزه مالیاتی مربوطه کرده و پس از کنترل ممیز مالیاتی و ثبت در دفتر حوزه، رسید مبنی به دریافت مدارک را صادر و به مدی تحویل می نماید.

 این مدارک باید به اداره نظارت و پیگیری تحویل داده شود و اداره مذکور بعد از انجام بررسی مدارک دریافتی، ان ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی تسلیم می نماید.

پس از دریافت مدارک توسط اداره مذکور و انجام بررسی های لازم اقدام به صدور کارت و شماره اقتصادی می نماید.

در زمان تغییر در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی، فرم نمونه را تکمیل کرده و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود.


خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، اخذ کد اقتصادی ، مدارک کد اقتصادی ، کد اقتصادی حقیقی