ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ثبت اختراع و طرح

اطلاعات این بخش

قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب جلسه مورخ 7/8/1386، مطابق با اصل 85 قانون اساسی که با عنوان طرح ثبت اختراعات طرحهای صنعتی علائم و نامهای تجاری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی در تاریخ 13/11/1386 با تایید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ شد. بطور کلی قانون ثبت اختراعات متشکل از 66 ماده به شرح زیر می‌باشد.

قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی


فایل مرتبط
1-66.pdf
سایز: [423 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: قانون ثبت ، قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی ، ثبت طرح های صنعتی ، اختراع ، طرح های صنعتی