ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

علامت تجارتی چیست؟

·         علامت تجاری چیست ؟

علائم تجارتی در برگیرنده  نشانه هایی چون کلمه، حروف، ترسییمات، عکس، عدد، تصویر و یا ترکیب آنها که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز کند.
·    نکات ضروری در رابطه با علائم تجارتی

1- داشتن علامت تجارتی اختیاری است مشروط بر آنکه دولت الزامی در آن قرار نداده باشد.

2- استفاده انحصاری از علائم تجارتی فقط برای افرادی که علامت خود را به ثبت کرده باشند، قانونی می باشد.

3- علائم تجارتی  قابلیت نقل و انتقال دارند و باید متناسب با مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ثبت شوند.

4- در صورتی که اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران داده شده، باید دفاتر مربوطه ثبت گردد.

5- متقاضیان برای ثبت علامت گواهی باید علامت خود را از اداره ذیربط دریافت نمایند.

6- هر علامت تجاری به مدت 10 سال اعتبار ثبت دارد.

7- برای ثبت چندین علامت، باید متناسب با تعداد اظهارنامه ارائه شود.

8- هرگونه تغییر در محل فعالیت باید به اداره ذیربط اطلاع داده شود در غیر این صورت علائم تجارتی رسمیت نخواهند داشت.


خدمات مرتبط: علامت تجاری ، علامت تجاری چیست ، برند