ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اخطار رفع نقص

 

علامت تجاری

 

پس از ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی  به اداره مربوطه، ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول، مورد بررسی قرار میگیرد. در صورتی که در مرحله بررسی، نقصی در اظهارنامه ثبت علامت تجارتی دیده شود، گزارش آن به محل سکونت یا فعالیت متقاضی ثبت صادر می‌گردد. متقاضیان ساکن ایران ظرف مدت ۲ ماه و متقاضیان ساکن در خارج از کشور ظرف مدت ۶ ماه باید برای رفع نقایص اقدام نمایند.


این مدت زمان برای یکبار دیگر نیز قابل تمدید می باشد بطوری که ساکنین ایران حداکثر تا مدت ۴ ماه و ساکنین خارج از کشور حداکثر تا ۱۲ ماه باید برای رفع نقص اقدام لازم کنند، درغیر این صورت تقاضای آنان برای ثبت نهایی منتفی می شود. چنانچه تقاضا رد شود، متقاضی می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی و تنظیم دادخواستی مبنی بر شکایت از تصمیم اداره اقدامات لازم را به عمل آورد.

خدمات مرتبط: ثبت علامت تجاری ، علائم تجاری