ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

معافیت از مالیات بر درامد - جرائم مالیاتیمعافیتهای مالیاتی مندرج در مواد 2، ١٣٢و ١٤٦ قانون مالیاتی به شرح زیر میباشد:

 • درآمد حاصله از کلیه فعالیتهای مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش ماهی، زنبور عسل و پرورش طیور
 •  شرکت های عام‌المنفعه، واحدهای تولیدی و معدنی که در خارج از شعاع ١٢٠ کیلومتری مرکز تهران و ٥٠ کیلومتری مرکز اصفهان بخصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد
 •  مرکز فرهنگی ـ هنری که دارای پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت ٥ سال و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این معافیت تا ٨ سال نیز قابل افزایش میباشد.
 • درآمد شرکتهای تعاونی، روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارمندی، دانشجویان، دانش   آموزان و اتحادیههای آنها.
 •  ماده 132 همین قانون معافیت مالیاتی شرکتهایی را پیشبینی میکند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند.

     جرائم مالیاتی

 • اگر اظهارنامه مالیاتی به موقع به اداره دارایی تحویل داده نشود یا قسمت‌های مربوط به مشخصات وی تکمیل نشده باشد و یا ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی (دفتر روزنامه - دفتر کل) به ممیز مالیاتی ارائه نگردد، موظف و مکلف به پرداخت جریمه بین ١ تا ٢٠ درصد میباشد
 • چنانچه مالیات در موعد قانونی خود پرداخت نشود، مودی مستوجب پرداخت جریمه‌ای معادل ٥/٢ درصد مالیات به ازاء هر ماه میباشد
 • مدیران اشخاص حقوقی بصورت جمعی یا فردی در مقابل پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص، مسئولیت تضامنی دارند
 • چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرر در ماده ١٩٨ تخلف نماید، علاوه بر مسئولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل ٢٠% مالیات پرداخت نشده میباشد
 • تقلب در تنظیم ترازنامه و حساب سود، زیان، استناد به دفاتر با هدف فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از ٣ ماه تا ٢ سال میباشد. این مجازات در مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و باعث عدم تشخیص مالیات واقعی شده‌اند، اعمال میگردد.

 مطابق تبصره ١ ماده 202 قانون مالیات در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمینِ معتبر جاری نمیشود. همچنین مطابق تبصره ٢ این ماده اگر مودیان مالیاتی اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان به منظور فرار از پرداخت مالیات کنند، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از طریق مراجع قضائی، اسناد مذکور را ابطال نماید.

 

خدمات مرتبط: مالیت ، معافیت از مالیات ، جرائم مالیاتی