ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

فلسفه مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

 

- از مهمترین دارایی های یک سازمان منابع انسانی ان ها بوده و کلید موفقیت بخش این سازمان ها مدیریت درست ان ها می باشد. دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل‌تر خواهد بود که اگر سیاست های در رابطه با نیروی کار سازمان ها با یکدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه ای در دست یافتن به هدف های سازمان و برنامه های استراتژیک داشته باشند،

برای دست یابی به تعالی مطلوب فرهنگ و ارزش‌های کلی، شرایط سازمانی ورفتار مدیریتی تاثیر بسیاری دارد.

برای دستیابی به این فرهنگ نیازمند به یک مدیریت درست، و تلاشی مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آنها می باشد.


خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، فلسفه مدیدیت منابع