ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اهداف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی نتیجه مطلوب تلاش‌های جمعی پرسنل یک سازمان  می باشد که می‌توان به صورت زیر آنها را بیان کرد:

  • تامین نیروی انسانی با کمترین هزینه
  •  ارتقا استعدادها و مهارت‌های افراد
  • حفظ نیروهای خلاق و برقراری روابط مطلوب میان آنان
  •  تامین نیازها و خواستهای مادی و معنوی افراد به منظور جلب رضایت آنان به گونه‎ای که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها، و هدف‌های سازمان برقرار شود.

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، اهداف منابع انسانی