ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری


  •    یک قطعه عکس 4*3 ترجیحا از مدیر عامل
  •     کپی شناسنامه
  •     کپی کارت ملی
  •       دریافت عدم سوء پیشینه
  •      اصل شناسنامه حداقل 2 نفر از اعضا یا اصل کارت ملی
  •      امضای اوراق ثبتی که از طرف موسسه به موکلین داده می شود
  •      در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه و در مورد پرونده های مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بر عهده موکل محترم می باشد.