ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

آنچه پیش از ثبت شرکت باید بدانیم

قبل از اقدام به ثبت شرکت باید به این نکات توجه نمود :

از اقداماتی که قبل از ثبت شرکت باید به ان ها توجه کرد عبارت اند از:

-برای ثبت شرکت لازم است که تعداد شرکا بیش از 3 نفر باشد.

-برای ثبت شرکت حداقل سرمایه لازمه 1000000 ریال می باشد.

-با توجه به قانون تجارت تا زمانی که شرکت ثبت نشود شراکت افراد بی معنا خواهد یود.

-به غیر از ثبت شرکت با سهام خاص، شرکا می توانند نسبت خانوادگی داشته باشند.

-قبل از ثبت شرکت باید میزان سهام هر شخص مشخص گردد.

-قبل از ثبت شرکت باید سمت و حق امضائ هر شخص مشخص گردد.


ثبت شرکت


قبل از ثبت شرکت باید بدانیم که:

هنگامی که شرکت ثبت می شود در همان ابتدای کار ممکن است که قوی نباشد اما پس از مدتی بعد همان شرکت قوای لازمه را به دست اورده و باعث به دست اوردن سود بسیاری می شود.بنابراین قبل از ثبت شرکت باید تمام مواردی که باعث می شود که ان شرکت اینده ای موفق داشته باشد پیش بینی شود.

در هنگام ثبت شرکت باید سهم هر کس مشخص گردد زیرا در اوایل کار شاید یک سهم بسیار ناچیز باشد اما در اینده همان یک سهم باعث سود بسیار در شرکت می شود.

 

شرکا حق اینکه سهم دیگری را کم یا زیاد کنند را ندارند حتی اگر نسبت سهم ها 1 به 99 درصد باشد.و هر گونه تغییر در شرکت باید با رضایت شرکا انجام گردد.

خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، اقدامات ثبت شرکت