ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ایران کد

با توجه به اینکه هر معاملهای که صورت میگیرد باید طرفین معامله دارای هویت مشخصی باشند، خود کالای مورد معامله نیز نیازمند یک شناسنامه است. از این رو دولت با وضع قوانینی مبنی بر تدوین اطلاعات کالاها و شناسایی موجودیت کالا و زنجیره تامین تلاش نموده تا علاوه بر هویت بخشی به تولید داخلی، کالاهای وارداتی را نیز شناسه‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎دار کند.

این شناسه دربرگیرنده طیف وسیعی از کالاهای مصرفی در جامعه میباشد که امکان شناسایی آسان و راحت کالاهای فاقد استاندارد و غیرقانونی و حتی قاچاق را امکانپذیر مینماید. به عبارت دیگر، فقدان شناسه کالا در بازار میتواند به عنوان یک نشانه برای شناخت عدم صلاحیت کالا و تولیدکننده آن باشد. 

فلیترهای مهمی مانند سازمان استانداردسازی، سازمان صنایع و معادن، سازمان گمرک فیلترکننده و تمایزدهنده هر نوع کالای بی‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎کیفیت چه کالای وارداتی و چه صاداراتی، میتوانند به عنوان معیاری مناسبی برای تعیین خط قرمز و عامل تفکیک میان کالاهای فاقدشناسه و کالاهایی که از روی اصول و روشهای استاندارد ساخته شده و از مبادی قانونی و رسمی مبادله کالا گذشته‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎اند تا به دست مصرف کننده برسد، عمل نمایند.

در نهایت میتوان ایران کد را چنین تعریف نمود: «ایران کد نظام ملی طبقهبندی شناسه خدمات و کالاهایی است که با تدوین اطلاعات کالاها و خدمات امکان شناسایی موجودیتهای زنجیره تامین را فراهم میکنند».

مزایای ایران کد

ایران کد برای کالاهای یارانه‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ای به عنوان کالاهایی که اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند، امکان ردیابی شبکههای توزیع و عرضه آنها را مشخص می‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎کند که از طریق آن میتوان مسیرهای طی شده کالا را پیدا نمود و به سهولت به شبکه‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎های غیرقانونی دست پیدا کرد.

 کالاهایی که از این شناسه برخوردار باشند بیآنکه فیزیک کالا مشخص شود همه جا به عنوان یک کالای مشخص معرفی  میگردند.

تمامی مشخصات کالاهای دارای شناسه برای خریداران ملموس و قابل درک میباشد.

کالای شناسهدار می‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎تواند در تجارت الکترونیک به عنوان یک مزیت در عرصه تجارت بینالملل و الکترونیک موجب  توسعه مدیریت کالا و خدمات در کشور گردد.

ایران کد سبب پیدایش زبان مشترک میان عرضه کنندگان کالا و خدمات، مشتریان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات میباشد که همزمان بستر مناسبی را نیز برای تسهیل مدیریت کالا و خدمات فراهم مینماید.

تسهیل در برقراری روابط و انجام تعاملات بین سازمانی یکی دیگر از مزایای ایران کد میباشد. بنابراین شماره گذاری کالاها باید براساس اطلاعات صحیح صورت گیرد.

ایران کد با تدوین اطلاعات کالاها و خدمات امکان شناسایی موجودیتهای زنجیره تامین را فراهم میکند و جریان سریع اطلاعات در زنجیره را ایجاد مینماید.

ایران کد به شکل‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎گیری بازار شفاف، روان و کارآمد، عرضه مستقیم کالا، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی و حل معضلات قاچاق کالا در کشور کمک میکند.

ایران کد زیربنایی برای تسهیل در طراحی سیستم‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎های کدینگ عمومی را به منظور تعامل بین سازمانی فراهم میکند. که ابتدا در یک سطح وسیع در پروسه تامین ملی کالا با ایجاد زبان مشترک سبب پیدایش مرجع اطلاعاتی برای شرکتها و محصولات در سطح ملی میگردد.

ایران کد با تسهیل فرآیندهای مختلف در زنجیره تامین، توسعه و تسهیل فرآیندهای درون سازمانی، زیرساختهای توسعه تجارت را ایجاد میکند.

ایران کد در سازمانهای مختلف

سازمان گمرک دروازه ورود کالا به کشور است و حضور ایران کد در گمرکات میتواند به تشخیص کالای نامرغوب کمک کند. این سازمان مقرر کرده که از ابتدای تیرماه سال جاری عملیات ترخیص کالاهای مشمول استاندارد تنها با استفاده از سامانه ایران کد انجام میشود. این امر موجب:

- جلوگیری از ورود کالاهای بدون ایران کد، غیراستاندارد و بیکیفیت در شبکه توزیع کالاهای کشور میشود. ایران کد موجب افزایش امنیت کالاهای وارداتی و صادراتی میشود و از مفاسد جلوگیری مینماید.

-تسریع روند حمل و نقل کالا نیز از دیگر مزایای ایران کد به شمار میرود زیرا طوری طراحی شده که کلیه سازمانهای ذینفع میتوانند با یک زبان مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.

وزارت نفت فعلی نیز برای دریافت ایران کد توسط شرکتهای فعال در بخش نفت و گاز تلاش زیادی نموده و از ایجاد سامانه خرید کالاهای نفتی به واسطه ایران کد خبر میدهد. وجود ایران کد برای اقلام صنعت نفت ضرورت دارد زیرا:

- این امر به کاهش اقلام مدیریت موجودی حداقل تا 20 درصد سطح موجود کمک میکند.

-ایران کد از واردات کالاهای قابل تامین از داخل برای صنعت نفت جلوگیری میشود.

-وقتی اقلام پر مصرف نفت شناسه کالا دریافت میکنند و اطلاعاتشان ثبت میگردد، برای عرضه کنندگان داخلی شفاف‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎سازی میشوند و از این طریق واردات کالاهای مشابه خارجی و ارزبری ممانعت به عمل میآید.

وزارت صنایع و معادن به منظور سهولت بخشیدن به عضویت در سازمانهای وزارت صنایع در ایران کد؛ ارائه، صدور و تمدید پروانه بهره‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎برداری و سایر مجوزها به داشتن ایران کد را الزامی کرده است. علامت استاندارد ملی کالا برای تولیدکننده و مصرفکننده یک مقوله بوده و الزامی می باشد زیرا:

-ایران کد به عنوان یک ابزار برای شناسایی کالاهای ایرانی به شمار رود که تمامی مراحلی که یک محصول طی میکند از عرضه تا مصرف را درخود ثبت کرده است.

-وجود نشان استاندارد در کالاها بیانگر معیار و کیفیت کالاهای تولید شده طبق ضوابط ملی یک کشور میباشد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران براساس مصوبه هیئت وزیران، موظف است تا تمدید پروانه مجوز و یا نشان استاندارد ملی کالا را منوط به عضویت در ایران کد نماید. ایران کد در اختیار همه آحاد جامعه از تولیدکننده گرفته تا توزیع کننده، صادرکننده، واردکننده و حتی مصرف کننده نهایی قرار میگیرد.

وزارت بازرگانی نیز براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82، مکلف است تا نسبت به ایجاد ایران کد به منظور انسجام نظام ملی طبقهبندی، خدمات شناسه کالا و تامین، توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا و استانداردها، اقدامات لازم را انجام دهد.

نکته که باید به آن اشاره کرد این که ایران کد در کنار نشان ملی استاندارد قرار می گیرد که هر دو لازم و ملزوم هم بوده و با همپوشانی اطلاعاتی به مثابه شناسنامهای به تولید داخلی هویت و ارجحیت میدهند. در عرصه تجارت خارجی نیز باید به این نکته توجه داشت که علامت استاندارد ملی کالا علامت و شاخصه‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ای برای شناساندن کیفیت کالای ایرانی در محدوده جغرافیایی ایران است ولی در ورای آن یعنی تجارت خارجی باید اذعان نمود در کلیه فروشگاهها و عرضه کنندگان خرده و عمده که کالاها با کد رد و بدل میشوند، کالاهای بدون کد در فروشگاههایی که با سیستم الکترونیکی خرید و فروش میکنند، مبادله نمی شوند.

 

خدمات مرتبط: ایران کد ، مزایای ایران کد