ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

چک لیست مدارک مورد نیاز ثبت علائم تجاری

مدارک مورد نیاز ثبت علائم تجاری در صورت شرکتی بودن:

1:ارائه تصویر شناسنامه یکی از دارندگان امضا

2:ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و تمامی دارندگان امضای مجاز شرکت

3:ارائه اصل مهر شرکت

4:ارائه تصویر از اگهی روزنامه رسمی و اخرین تغییرات

5:ارائه 10 عدد پرینت رنگی از لوگو با سایز 10*10 سانتی متر به همراه اسم تجاری

6:ارائه تصویر کارت بازرگانی مدیرعامل در صورت لاتین بودن برند الزامی می باشد

7:ارائه کپی از کارت بازرگانی در رابطه با ثبت علامت و اسم تجاری در طبقه واردات و یا ارائه تصویر جواز تاسیس به همراه پروانه بهره برداری

 

مدارک مورد نیاز ثبت علائم تجاری در صورت شخصی بودن:

1:ارائه اصل شناسنامه به همراه کارت ملی متقاضی

2:ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه

3:ارائه پرینت رنگی از لوگو به سایز 10*10 سانتی متر به تعداد 10 عدد به همراه اسم تجاری

4:ارائه تصویر کارت بازرگانی متقاضی در صورت لاتین بودن نام تجاری الزامی می باشد.

 

5:ارائه کپی از جواز تاسیس با پروانه بهره برداری و یا ارائه نامه ای از ارگان مربوطه در رابطه با این که شخص متقاضی به ان فعالیت اشتغال به کار داشته، و یا ارائه تصویر از کارت بازرگانی جهت واردات


خدمات مرتبط: ثبت علامت تجاری ، مدارک ثبت علامت