ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه بخش حقوقی برای انجام فعالیت‌های مربوط به کسب و کار می‌باشد؛ از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسائل حقوقی خود با آن مواجهه هستند، یک نوع اظهارنامه به شمار می‌رود. به عنوان نمونه شخصی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، برای اثبات حقانیت خود باید یک اظهارنامه تنظیم کند و با ارسال آن برای مراجع قضایی و سپس شخص مورد نظر، اقدام به مطالبه حق خود نماید.  گاهی نیز اظهارنامه می‌تواند در رابطه با معاملات، تعهدات یا روابط میان تاجران و شرکتها انجام شود که در این راستا باید از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهارنامه به اداره‌های ذیربط صورت بگیرد.
نحوه تنظیم اظهار نامه

اظهارنامه بصورت اوراق در مجتمع‌های قضایی در محل فروش تمبر و اوراق قضایی به متقاضیان ارائه می‌شود و در صورتی که قرار باشد اظهارنامه برای سه مرتبه ارائه گردد، باید مطالب را در سه نسخه تنظیم کرد. مطالب اظهارنامه در قسمت ستون درج می‌گردند.  

نکات ضروری هنگام تنظیم اظهارنامه

متقاضیان به هنگام تکمیل برگ اظهارنامه باید تمام دقت خود را به کار گیرند زیرا  هر مطلبی که قید می‌شود، ممکن است بعدها در جرایان محاکم قضایی، از آن بر علیه متقاضی استفاده شود.

فرم‌های اظهارنامه الکترونیک هر سال یک بار بر روی سایت ادارات ذیربط قرار داده می‌شود که متقاضیان می‌توانند آنها را تکمیل و بصورت الکترونیکی و یا پست برای ثبت ارسال نمایند.

متقاضیان قبل از ارسال نهایی اظهارنامه بصورت الکترونیکی، باید نسخه پیش نویس تکمیل شده را با دقت بررسی نمایند تا ایرادات و نواقص آن را بر طرف سپس اقدام به ارسال نمایند.

فرایند تکمیل اظهارنامه بصورت الکترونیکی

اخذ شماره اقتصاد

ثبت نام کد اقتصادی

تایید اطلاعات پیش ثبت نام و اخذ اطلاعات کاربری

دریافت برگه اظهارنامه الکترونیک و تکمیل آن

ارسال اظهارنامه و اخذ کد رهگیری

دریافت و پرداخت مالیات بصورت اینترنتی

 

شرایط  ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان  حقیقی، حقوقی به صورت زیر می‌باشد:

مودیان حقیقی: ارائه اظهارنامه این دسته از مودیان در صورت تکمیل بصورت الکترونیکی امکان‌پذیر می باشد که اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام کد اقتصادی بارگذاری می‌شود.  

مودیان حقوقی:  تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت نام  انجام می‌گردد.

 

نحوه ثبت نام اظهار نامه در دفاتر بازرگانی

 

برای ثبت اظهار نامه در دفاتر بازرگانی  ارائه مدارک زیر به اداره مربوطه ضرورت دارد:

تهیه سه کپی از اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی؛ متقاضیان میتوانند اظهارنامه را از مراکز فروش اوراق بهادار در اداره کل ثبت شرکت و مالکیت صنعتی تهیه و سپس آن را تکمیل و امضا نمایند.

ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی در سال جاری؛ تاجران اعم از حقیقی و حقوقی باید دارای دفاتر قانونی باشند  که بر اساس قانون تجارت، باید به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام نماید.

کپی شناسنامه و کارت ملی؛ در صورتی که شخص حقیقی، متقاضی کارت بازرگانی باشد، ارائه کپی تصویر اول شناسنامه الزامی است.

تصویر آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور؛ اگر شخص حقوقی متقاضی کارت بازرگانی باشد، ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری میباشد.

پرداخت حق الزحمه دفاتر بازرگانی و ارائه رسید بانکی آن

در صورتی که امور اداری توسط نماینده شرکت انجام میشود، ارائه اصل یا کپی سند رسمی وکالت الزامی است.

 

 

پس از تکمیل و ارائه مدارک مذکور به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی، مسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهار نامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهار نامه‌ها اقدام می‌نماید. در نهایت یک نسخه از اظهارنامه را در قسمت بایگانی نگهداری و یک نسخه را نیز به متقاضی ارائه می‌دهد که سرانجام مراحل ثبت اظهارنامه به پایان می‌رسد و متقاضی می‌تواند  با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی مراجعه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مرتبط: اظهارنامه چیست ، نحوه تنظیم اظهارنامه ، ارسال اظهارنامه الکترونیکی ، ثبت نام اظهارنامه ، دفاتر بازرگانی